יושב ראש הדירקטוריון

אליהו שבירו, ראש העיר

חברי הדירקטוריון

  • אלי גיל עד - מנהל אגף הרווחה בעיריית אריאל
  • נאוה בן הרוש - מנהלת משאבי אנוש בעיריית אריאל
  • אלה ויינר -חברת מועצה בעיריית אריאל
  • יאיר שטבון - חבר מועצה בעיריית אריאל
  • אבי סמו  - נציג ציבור
  • מקס צ'רנוגלס - נציג ציבור
  • מתת בנדל - נציגת ציבור