תקופת רישום תימשך מהתאריך 01.02.2023 עד לתאריך 21.02.2023

שלבי רישום:

שלב א'

יש להיכנס לאתר הממשלתי לכתובת: רישום למעון יום לשנת הלימודים תשפ"ד ולבצע רישום או כניסה למערכות ההזדהות הממשלתית.

לאחר ביצוע ההזדהות יש לבחור במעון "ניצנים" אריאל סמל מוסד 4467

המשך הרישום דרך אתר "גוונים אריאל", רק לאחר קבלת הודעה מהאגף למעונות יום על אישור רישום לשנה"ל תשפ"ד (2023-2024)

שלב ב'

המשך הרישום

1. הורידו ומלאו את הטפסים הבאים:

2. יש לשלוח את כל הטפסים למייל: gilrach@gvanim-ariel.com או לפקס 03-9083372 בצירוף צילום תעודת זהות ההורים, כולל הספח בו רשומ/ה הילד/ה.

שימו לב:

1. הרישום במערכות אינו מבטיח שהילד התקבל למעון

2. תוצאות הרישום יופיעו רק בסוף מרץ 2023

3. בתום הרישום באגף למעונות יום ועם קבלת הודעה סופית שהילד התקבל למעון ניתן יהיה לבצע את תהליך הרישום בפועל באתר "גוונים אריאל" או במשרדי החברה באגף הגיל הרך עד לתאריך 16.03.2023 גביית דמי רישום ומקדמות

*****במידה ומספר הנרשמים יהיה גבוה מהתפוסה המאושרת תתקיים ועדת קבלה, בהתאם לנוהל סדר קבלת ילדים שיפורסם ע"י האגף.

****במקרה הנ"ל תוצאות הרישום יתקבלו רק בחודשים מאי-יוני, ויופרסמו בנפרד לפתיחת מועד להגשת בקשה מקוונת להשתתפות (הנחות) לשכ"ל לשנה"ל תשפ"ד באתר של החברה.