תקופת הרישום תימשך מהתאריך 01.02.2023 עד לתאריך 21.02.2023!

1. הורידו ומלאו את הטפסים הבאים:

2. יש לשלוח את כל הטפסים למייל: gilrach@gvanim-ariel.com או לפקס 03-9083372 בצירוף צילום תעודת זהות ההורים, כולל הספח בו רשומ/ה הילד/ה.